Schade melden

Schade oplopen is geen pretje. Of het nu een aanrijding in het verkeer is, een inbraak in uw huis of diefstal van uw bagage. Op dat moment kunt u hulp goed gebruiken.

Als u verzekerd bent bij BB Assuradeuren heeft u altijd een adviseur. Bij hem of haar kunt u ook uw schade melden.
Uw adviseur kent uw situatie en kan u daarom goed helpen. Uw adviseur zal de schade bij ons melden en de afhandeling verder voor u verzorgen.

Lukt het niet om contact te krijgen met uw adviseur? Dan kunt u de schade ook rechtstreeks bij ons indienen.

 

Wat dient u te overleggen?

– Schadeformulier
– Uitgebreide toedrachtsomschrijving
– Eventuele herstelofferte en/of bonnetjes

Let op: vermeld bij voorkeur ook uw e-mailadres op het schadeformulier. Dit versnelt en versoepelt de schadeafwikkeling!

Per e-mail

Schade@bbassuradeuren.nl

 

Per post

BB Assuradeuren
T.a.v. Schadeafdeling
Postbus 1082
1810 KB Alkmaar

Digitaal schade melden

Sinds kort is het ook mogelijk om digitaal schade bij ons te melden.

>> Schade melden

 

Fraude

 

Bij BB Assuradeuren vinden we fraude onaanvaardbaar. Daarom doen we er alles aan dit te voorkomen.
Signaleren we toch fraude? Dan pakken we dat aan.
 

Wat is fraude?
Overtreedt een verzekerde, zorgverlener of derde opzettelijk een regel om er zelf financieel beter van te
worden? Dan spreken we van fraude. Een paar voorbeelden van fraude zijn:
– Een klant die een valse nota indient
– Een zorgverlener die te veel geld declareert voor een ingreep
– Een klant die het bedrag op een nota verandert en zo meer geld declareert

 

BB Assuradeuren doet alles tegen fraude
Voor goede zorg betalen we samen. Maar fraude maakt de zorg onnodig duur. En het is natuurlijk
onaanvaardbaar. Daarom doen we er alles tegen. We voorkomen fraude waar we kunnen, sporen actief
fraude op, onderzoeken meldingen en vermoedens en uiteindelijk nemen we serieuze maatregelen.

 

Zo pakken we fraude aan:
Stap 1. Voorkomen
We maken duidelijke regels. Zodat iedereen weet wat wel én wat niet mag.
Stap 2. Opsporen
Samen met onze klanten en onze systemen controleren we of er ergens iets niet klopt.
Stap 3. Onderzoeken
Onze speciale afdeling onderzoekt meldingen en vermoedens van fraude.
Stap 4. Aanpakken
Als we fraude vaststellen, nemen we altijd passende maatregelen.

 

Welke maatregelen nemen we?
 
 
We wegen zorgvuldig af welke maatregelen we nemen. Dat hangt vaak af van de ernst van de situatie. Een
paar mogelijke maatregelen zijn:
– Onterechte declaraties niet vergoeden of laten terugbetalen
– Onderzoekskosten in rekening brengen
– Beëindigen van de zorgverzekering of de overeenkomst
– Registreren van de fraude
– De klant of organisatie melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het
Verbond van Verzekeraars en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
– Aangifte doen bij de politie